Doprovod dítěte od 15 let?

Není nutný, pokud rodič napíše souhlas s tím, že dítě může docházet k vyšetření a ošetření samo. Formulář ke stažení.

Doporovod dítěte k lékaři jinou osobou, než je zákonný zástupce?

Je možný, pokud rodič napíše doprovázející osobě plnou moc . Tuto plnou moc nejsme povinni vyžadovat, pokud je stav dítěte akutní. Formulář ke stažení.

Souhlas s poskytováním informací jiné osobě?

Jste-li u nás poprvé, prosíme o vyplnění formuláře Souhlas s poskytováním informací jiné osobě, stejně tak udělejte, pokud chcete něco změnit. Poskytování informací můžete také zakázat. Formulář ke stažení.